Wastholm.com

Enligt bokföringslagen ska räkenskapsinformation arkiveras (sparas) i sju års tid – och i den form den hade när den kom till företaget. Får exempelvis ett företag in material på papper ska det också arkiveras på papper och har det kommit in elektroniskt ska det arkiveras elektroniskt. Det går däremot inte att skanna in pappersfakturor och sedan slänga fakturorna när allt är inskannat. Man får inte heller skriva ut elektroniska fakturor och sedan bara arkivera dem på papper, de måste även arkiveras digitalt.

Väljer du att skanna in en pappersfaktura säger dock bokföringslagen att du bara behöver arkivera pappersfakturan (originalet) i tre år och den inskannade kopian i sju år.

Det svenska uttrycket, liksom dess tyska förebild ”einem die Stange halten” har enligt Svenska Akademiens ordbok två olika ursprung, med från början lite olika betydelse. I det första fallet avser stången en lans eller motsvarande, och uttrycket bygger på att första ledet i en äldre stridsordning hade lansar som vapen som de höll mot fienden — och så länge de höll fienden stången kunde fienden inte ta sig framåt. Det andra fallet bygger på att skiljedomaren vid en medeltida tvekamp skilde de stridande åt med en stång när den ena parten gav upp och förklarade sig övervunnen. En numera utdöd variant av det uttrycket var ”hålla stången rätt emellan (två personer)”, med betydelsen ’medla på rätt sätt’.

Det går därför inte att generellt hävda att en förhandlingslösning alltid är att föredra framför fortsatt krig. Det går heller inte att påstå att varje fred är att föredra framför krig. Kostnaden för freden måste vägas mot kostnaden för fortsatt krig. Det finns många exempel på historiska fall där lidandet, också kostnaden i människoliv, varit större på grund av fiendens brutalitet efter att striderna upphört än under själva kriget. Den fred som uppkommer kan råda mycket länge, och effekten av sådant som förlorad demokrati och nedtrampade mänskliga rättigheter kan då komma att påverka många generationer, vilket gör att kostnaden med en dålig fred växer när det långa tidsperspektivet beaktas.

Är du förberedd om krisen kommer? Så här packar du en krislåda med grejer för att klara dig i upp till en vecka - till exempel om du drabbas av ett långvarigt strömavbrott.

”Vi arbetar med partners som fångar in koldioxiden innan den släpps ut i atmosfären. Vi använder det sedan i vår process för att framställa alkohol”, säger Gregory Constantine, vd och medgrundare för Air Company, till CNBC.

Ukraina delar historiska rötter med Ryssland. Men landet har aldrig varit så mycket ukrainskt och så lite ryskt som 2022.

Styrketräning kan förlänga livet och minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer. Även minnet förbättras. Ändå har styrketräning hamnat i bakvattnet av konditionsträning. Är det dags för en förändring?

Är du nyfiken på programmering och digitalt skapande? Kodboken är sajten för dig som vill komma igång med kod.

Verkar ha en del övningar bland annat i att skapa musik och spel i Scratch. Värt att kolla på.

Sommartid ger möjligheter till en bättre mobilitet genom att hyra bil. Men det finns en hel del att tänka på vid hyra av bil för att inte ledigheten i efterhand ska solkas av tvister med biluthyraren om pengar.

Den bästa metoden för en jämn grillvärme, som togs upp i en artikel från Cook’s Illustrated, är att placera glöden i en ring där mitten av grillen är tom. Motsatt mot vad man kan tro, så skapar en jämnt fördelad glöd alltså inte en jämn värmespridning på grillgallret. Detta beror på att maten på grillgallret inte bara värms upp underifrån utan även av den reflekterande värmestrålningen från väggarna. Klotgrillens form skapar på så sätt en hot spot i mitten av grillen.

1–10 (110)   Next >   Last >|