Här har vi alltså ett kontroversiellt avtal, med lagstiftningsliknande effekter. Utlåtandet om huruvida det är lagligt eller ej hemligstämplas. Diskussionen förs bakom stängda dörrar. Alla som kan ha invändningar luras att tro att frågan inte kommer att behandlas i dag. Och när det ändå sker, då tillåts utskottet inte ens rösta om huruvida mötet skall vara offentligt eller bakom stängda dörrar.

Sedan undrar våra ledare villrådigt och bekymrat vad de skall göra åt EU:s demokratiska underskott...